Star Voyage Tour & TravelStar Voyage Tour & Travel
Forgot password?

ทริป”หลังคาโลก” ดินแดนแห่งสวรรค์ ณ ทิเบต

thibet-8-days-tg

ทิเบต..ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ดินแดนแห่งกงล้อมนตราอันศักดิ์สิทธิ์สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยวบนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลกชมเทือกเขาคุนลุ้นและดินแดนที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเสมือนแดนสวรรค์บนดิน……

thibet-8-days-tg_1 thibet-8-days-tg_2 thibet-8-days-tg_3 thibet-8-days-tg_4 thibet-8-days-tg_5 thibet-8-days-tg_6 thibet-8-days-tg_7 thibet-8-days-tg_8 thibet-8-days-tg_9 thibet-8-days-tg_10


download-pdf-button