Star Voyage Tour & TravelStar Voyage Tour & Travel
Forgot password?

CHRISTMAS IN TAIWAN 5 วัน 4 คืน

christmas_in_taiwan_5days

CHRISTMAS IN TAIWAN

22-26 DECEMBER 2016

“ไต้หวัน” เกาะสวรรค์อีกหนึ่งดินแดนที่น่าค้นหา

5 วัน 4 คืน โดยสายการบินประจำชาติ CHINA AIRLINE (CI)

เที่ยงไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อุทยานอารีซัน

taiwan-22-26-december-2016-1taiwan-22-26-december-2016-2taiwan-22-26-december-2016-3taiwan-22-26-december-2016-4taiwan-22-26-december-2016-5taiwan-22-26-december-2016-6taiwan-22-26-december-2016-7taiwan-22-26-december-2016-8taiwan-22-26-december-2016-9taiwan-22-26-december-2016-10


download-pdf-button