Star Voyage Tour & TravelStar Voyage Tour & Travel
Forgot password?

Bhutan Trip Itinerary (5 วัน 4 คืน) DRUK AIR

bhutan-trip-itinerary-5-days

ขอเชิญท่านสัมผัสดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า “ภูฏาณ”ประเทศเล็ก ๆ ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ วัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม  และความงดงามของธรรมชาติที่ยากจะหาที่ใดเปรียบ      ดินแดนซึ่งยึดถือความสงบสุขและความสุขมวลรวมของประชากรในประเทศเป็นสำคัญ รอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรที่จริงใจ และซื่อบริสุทธิ์ของผู้คนที่สามารถพบได้ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้    ในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงอากาศดี มีดอกไม้สวยงาม  อากาศเย็นสบาย

 (ภูฎาณมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเทียบเท่ากับดอยอินทนนท์ในประเทศไทย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาความกดอากาศเหมือนกับประเทศธิเบต)

bhutan-trip-itinerary-5-days_1 bhutan-trip-itinerary-5-days_2 bhutan-trip-itinerary-5-days_3 bhutan-trip-itinerary-5-days_4 bhutan-trip-itinerary-5-days_5 bhutan-trip-itinerary-5-days_6 bhutan-trip-itinerary-5-days_7 bhutan-trip-itinerary-5-days_8 bhutan-trip-itinerary-5-days_9 bhutan-trip-itinerary-5-days_10 bhutan-trip-itinerary-5-days_11 bhutan-trip-itinerary-5-days_12 bhutan-trip-itinerary-5-days_13 bhutan-trip-itinerary-5-days_14 bhutan-trip-itinerary-5-days_15 bhutan-trip-itinerary-5-days_16 bhutan-trip-itinerary-5-days_17 bhutan-trip-itinerary-5-days_18


download-pdf-button