Star Voyage Tour & TravelStar Voyage Tour & Travel
Forgot password?

ทริปพิเศษสุด All in One (Mumbai – Ajata Ellrora Caves & Udaipur White City of Rajastan) 7 วัน 6 คืน

all_in_one_mumbai_ajata_ellrora_caves

ทริปพิเศษสุด All in One
Mumbai – Ajata Ellrora Caves & Udaipur
White City of Rajastan

(7 วัน 6 คืน)
บินในประเทศทุกเส้นทาง (รวม 6 ขา)

โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W) สัมผัสมหัศจรรย์มรดกโลก ถ้าอชันตา – เอลโลร่า / สักการะพระพิฆเณศร์อันศักดิ์สิทธิ์/ พร้อมเยือนเมืองอุไดปูร์ ดินแดน white city แห่งแคว้นราชาสถาน กับบรรยากาศรอบทะเลสาปอันโรแมนติค สะอาด และสดชื่นจนท่านไม่เชื่อว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของอินเดีย !

เมืองมุมไบ(บอมเบย์)ความยิ่งใหญ่ของเมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตกศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย เมืองที่เคยเป็นสินสอดของพระนางแคเธอรีนแห่งบรากันซา อบให้เมื่ออภิเษกสมรสกับพระเจ้า
ชาร์ลที่ 2 ชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิกแบบอินเดียผสมกับอาหรับ

ถ้าอชันตา “ถ้ามรดกโลก” ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรม และศรัทธาของมนุษย์ ศาสนสถานที่ ขุดเจาะภูเขาแกะสลักหิน สร้างเป็นพระพุทธรูป วิหารที่พักสงฆ์ และภาพพุทธประวัติที่ทรงค่ามหาศาล

ถ้าเอลโลร่า ถ้าผสมสามศาสนา ชมการแกะสลักหินเป็นรูปเคารพ และประวัติศาสตร์ของสามศาสนาในประเทศอินเดีย พุทธ เชน และฮินดู

สักการะพระพิฆเนศร์ศรีสิทธิวินายัก “SIDDHIVINAYAK” เทพเจ้าแห่งความสาเร็จและการเอาขนะอุปสรรคต่างๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุมไบ และมีชื่อเสียงของอินเดีย

เมืองอุไดปูร์ หนึ่งในเมืองสุดสวยโรแมนติคในแคว้นราชาสถานของอินเดีย ได้ชื่อว่าเป็น White City สวยจนท่านต้องกลับมาเยือนอีกหลายๆ ครั้งในชีวิต

2016-11-21_0256382016-11-21_0257202016-11-21_0257492016-11-21_0258242016-11-21_0258552016-11-21_0259332016-11-21_0259582016-11-21_0300262016-11-21_0301052016-11-21_0301372016-11-21_030207


download-pdf-button