Star Voyage Tour & TravelStar Voyage Tour & Travel
Forgot password?

All Bhutan

โปรแกรมท่องเที่ยว “ภูฏาณ” ของเรา

Bhutan-3-7June2017_Cover

Bhutan 3-7 June 2017


ขอเชิญท่านสัมผัสดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า “ภูฏาณ” ประเทศเล็ก ๆ ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และความงดงามของธรรมชาติที่ยากจะหาที่ใดเปรียบ ดินแดนซึ่งยึดถือความสงบสุขและความสุขมวลรวมของประชากรในประเทศเป็นสำคัญ รอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรที่จริงใจ และซื่อบริสุทธิ์ของผู้คนที่สามารถพบได้ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม high season ของภูฎาณ อากาศดี ดอกไม้สวยงาม

bhutan-special-trip-itinerary

BHUTAN SPECIAL TRIP ITINERARY (PARO – PUNKHA – BUMTHANG – TRONGSA)


7 วัน 6 คืน ขอเชิญท่านสัมผัสดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า “ภูฏาณ”    ประเทศเล็ก ๆ ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ วัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม  และความงดงามของธรรมชาติที่ยากจะหาที่ใดเปรียบ      ดินแดนซึ่งยึดถือความสงบสุขและความสุขมวลรวมของประชากรในประเทศเป็นสำคัญ รอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรที่จริงใจ และซื่อบริสุทธิ์ของผู้คนที่สามารถพบได้ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้ (ภูฎาณมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเทียบเท่ากับดอยอิน-ทนนท์ในประเทศไทย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาความกดอากาศเหมือนกับประเทศธิเบต)

bhutan-february-2017

Bhutan Trip Itinerary (5 วัน 4 คืน)


ขอเชิญท่านสัมผัสดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า “ภูฏาณ”     ประเทศเล็ก ๆ ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ วัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม  และความงดงามของธรรมชาติที่ยากจะหาที่ใดเปรียบ      ดินแดนซึ่งยึดถือความสงบสุขและความสุขมวลรวมของประชากรในประเทศเป็นสำคัญ รอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรที่จริงใจ และซื่อบริสุทธิ์ของผู้คนที่สามารถพบได้ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้    ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงปลายฤดูหนาวของภูฎาณ  อากาศยังคงหนาว  ฟ้าใส     ในบางช่วงของการเดินทางท่านอาจมองเห็นเทือกเขาหิมาลายันในระยะไกลอย่างชัดเจนและสวยงาม  (ภูฎาณมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเทียบเท่ากับดอยอินทนนท์ในประเทศไทย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาความกดอากาศเหมือนกับประเทศธิเบต)

bhutan-trip-itinerary-5-days

Bhutan Trip Itinerary (5 วัน 4 คืน) DRUK AIR


ขอเชิญท่านสัมผัสดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า “ภูฏาณ”ประเทศเล็ก ๆ ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ วัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม  และความงดงามของธรรมชาติที่ยากจะหาที่ใดเปรียบ      ดินแดนซึ่งยึดถือความสงบสุขและความสุขมวลรวมของประชากรในประเทศเป็นสำคัญ รอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรที่จริงใจ และซื่อบริสุทธิ์ของผู้คนที่สามารถพบได้ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้    ในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงอากาศดี มีดอกไม้สวยงาม  อากาศเย็นสบาย  (ภูฎาณมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเทียบเท่ากับดอยอินทนนท์ในประเทศไทย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาความกดอากาศเหมือนกับประเทศธิเบต)

bhutan_trip_itinerary_bhutan_air

Bhutan Trip Itinerary 2-6 December 2016 (5 วัน 4 คืน) Bhutan Air


Bhutan Trip Itinerary 2-6 December 2016 (5 วัน 4 คืน) Bhutan Air ขอเชิญท่านสัมผัสดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า “ภูฏาณ” ประเทศเล็กๆท่ียังคงไวซึ่งความเป็น เอกลักษณ์ของศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และความงดงามของธรรมชาติท่ียากจะหาที่ใดเปรียบ ดินแดนซึ่งยึดถือความสงบสุขและความสุขมวลรวมของประชากรในประเทศเป็นสำคัญรอยยิ้ม

Star Voyage Co.,Ltd.
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ 11/07795
บริษัททัวร์ที่ทำให้ท่านมั่นใจว่าการเดินทางของท่านจะได้รับการเอาใจอย่างดีที่สุด เพื่อให้วันพักผ่อนของท่าน
เป็นความทรงจำที่มีคุณค่าตลอดไป

Star Voyage Co.,Ltd. : We are the travel company
that carefully design your holiday to be most memorable
ones. Confide on us.

ติดต่อเรา
93/12 ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 081-925 6603 / 081-620 3647 /
081-807 8501
โทรสาร 02-936 7766